Optimální farmakoterapie status epilepticus?

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Účinnost většiny z dnes užívaných antiepileptik byla hodnocena rovněž v léčbě status epilepticus. Jakkoliv je v této indikaci již řadu desetiletí doporučováno nasazení benzodiazepinů, není již jednoznačná shoda ohledně volby optimálního antiepileptika v případě jejich selhání. Recentně tak byly odborné veřejnosti představeny výsledky randomizované zaslepené studie porovnávající účinnost a bezpečnost tří intravenózně aplikovaných látek levetiracetamu, fosfenytoinu a valproátu. Při podávání dětem i dospělým (n = 384) byla primárně hodnoceným ukazatelem účinnosti absence klinicky patrných křečí a zlepšení vědomí v průběhu 60 minut od zahájení léčby. Účinek byl zaznamenán u 68 osob léčených levetiracetamem (47 %), 53 osob ve skupině fosfeny toinu (45 %) a 56 osob ve skupině valproátu (46 %). Numericky více epizod hypotenze nebo intubace bylo zjištěno při volbě fosfenytoinu, naopak lehce vyšší počet úmrtí byl zaznamenán ve skupině levetiracetamu. Uvedené rozdíly mezi studovanými látkami však nebyly statisticky významné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky