Účinná léčba nákazy ebolou

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Nyní nás sice spíše než ebola trápí onemocnění COVID-19, do budoucna však lze předpokládat další vypuknutí této smrtící infekce v Africe. V posledních letech byly proto na její výzkum vyčleněny nemalé finanční prostředky, které se zúročily v podobě několika slibných terapií, stále však s absencí adekvátního zhodnocení/porovnání jejich účinnosti. Aktuálně tak byla porovnávána účinnost monoklonální protilátky ZMapp, remdesiviru a monoklonálních protilátek MAb114 či REGN-EB3. Primárně byla hodnocena míra přežití na konci 28. dne (n = 681; nemocní v Demokratické republice Kongo v letech 2018 2019). Na základě výsledků průběžné analýzy bylo upuštěno od ZMapp a remdesiviru pro nedostatečnou účinnost a pokračovala léčba zbývajícími protilátkami. Četnost úmrtí při volbě MAb114 byla 35,1 % oproti 49,7 % ve skupině ZMapp (p = 0,007); analogicky účinnější byla léčba monoklonální protilátkou REGN-EB3 33,5 % vs. 51,3 % u ZMapp (p = 0,002) v jiném porovnání. Vyšší pravděpodobnost přežití byla obecně u časně diagnostikovaných osob, u osob s nižší viremií a s nižšími sérovými hladinami kreatininu a aminotransferázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky