Strategie léčby chronického srdečního selhání

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Dalibor Mlejnek
MUDr. Tereza Nováková
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno
Klíčová slova: farmakoterapie, srdeční selhání, sakubitril/valsartan
Citace: Mlejnek D, Nováková T, Krejčí J. Strategie léčby chronického srdečního selhání. Farmakoterapie 2020;16(1):86 90.

Souhrn

Terapie srdečního selhání je komplexní zahrnuje jak režimová opatření, tak farmakologické a nefarmakologické postupy. Moderní léčba vedla k prodloužení přežití nemocných a zlepšení kvality jejich života. I přesto zůstává prognóza nemocných se srdečním selháním závažná. Základem farmakologické léčby je inhibice patologicky zvýšené aktivity sympatoadrenergního systému (β-blokátory) a systému renin-angiotenzin-aldosteron (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu/blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II a antagonisté mineralokortikoidních receptorů). Zcela novou lékovou skupinou v léčbě srdečního selhání s pozitivním přínosem na mortalitu jsou duální inhibitory angiotenzinových receptorů a neprilysinu (sakubitril/valsartan). Velkým příslibem v léčbě srdečního selhání jsou inhibitory SGLT2. Současná strategie léčby je založena na doporučeních Evropské kardiologické společnosti z roku 2016 a konsenzu expertů Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti z roku 2019.

Literatura

Mlejnek D, Nováková T, Krejčí J. Strategie léčby chronického srdečního selhání. Farmakoterapie 2020;16(1):86 90.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky