Síla důkazů, nebo hrušky s jablky? Co se skrývá v detailech studií s agonisty receptoru pro GLP-1 zaměřených na výskyt kardiovaskulárních příhod?

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Markéta Kubíčková
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění, agonisté receptoru pro GLP-1, klinické studie, diabetes mellitus 2. typu
Citace: Kubíčková M. Síla důkazů, nebo hrušky s jablky? Co se skrývá v detailech studií s agonisty receptoru pro GLP-1 zaměřených na výskyt kardiovaskulárních příhod? Farmakoterapie 2020;16(1):103 113.

Souhrn

Zařazovací kritéria studií zabývajících se výskytem kardiovaskulárních příhod u agonistů receptoru pro GLP-1 (GLP-1 RA) se liší vzhledem k různým požadavkům na úvodní hladinu HbA1c, předchozí přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění či kardiovaskulárních rizikových faktorů a souběžnému užívání jiné medikace na diabetes 2. typu v průběhu studie. Uplatňují se i další rozdíly. Přítomnost těchto rozdílů vede k problémům při snaze o porovnání statistické síly a výsledků jednotlivých studií. Avšak i přes tyto rozdíly je konzistence důkazů KV bezpečnosti u GLP-1 RA v rámci těchto studií i reálné praxe pozoruhodná.

Literatura

Kubíčková M. Síla důkazů, nebo hrušky s jablky? Co se skrývá v detailech studií s agonisty receptoru pro GLP-1 zaměřených na výskyt kardiovaskulárních příhod? Farmakoterapie 2020;16(1):103 113.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky