Včasné zahájení kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu: novinky a perspektivy

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kombinační léčba, metformin, vildagliptin, studie VERIFY
Citace: Haluzík M. Včasné zahájení kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu: novinky a perspektivy. Farmakoterapie 2020;16(1):80 85.

Souhrn

Podle současných doporučení Evropské asociace pro studium diabetu a Americké diabetologické asociace má být léčba diabetes mellitus 2. typu zahajována monoterapií metforminem s postupnou intenzifikací přidáním dalších léků do kombinace v případě, že hodnota HbA1c je vyšší než 53 mmol/mol. Zahájení terapie kombinační léčbou zatím nebylo rutinně doporučováno s ohledem na nedostatek dat z kvalitně provedených studií, která by dokazovala zásadní výhody tohoto přístupu ve srovnání s iniciací léčby monoterapií s postupnou intenzifikací. První ukončenou studií, která jasně prokázala výhodu iniciální kombinační léčby ve srovnání s monoterapií metforminem, je studie VERIFY, v níž byly pozitivní vliv iniciální kombinace na kompenzaci diabetu i další nutnost intenzifikace prokázány pro kombinaci vildagliptin/metformin. V tomto článku se věnujeme možnostem iniciální kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu se zaměřením na výsledky studie VERIFY a diskutujeme jejich možný dopad na současnou klinickou praxi a další perspektivy antidiabetické léčby.

Literatura

Haluzík M. Včasné zahájení kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu: novinky a perspektivy. Farmakoterapie 2020;16(1):80 85.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky