Účinnost a bezpečnost edoxabanu u pacientů s fibrilací síní: údaje z dánské celostátní kohorty

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevence cévní mozkové příhody je hlavním cílem léčby pacientů s nevalvulární fibrilací síní (AF). Čtyři nová perorální antikoagulancia (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants NOAC) prokázala v randomizovaných klinických studiích v porovnání s warfarinem non-inferioritu nebo superioritu v účinnosti, zároveň byl pozorován lepší bezpečnostní profil, což bylo dáno zejména nižším rizikem intrakraniálního krvácení. Edoxaban, inhibitor faktoru Xa podobný apixabanu a rivaroxabanu, byl v Dánsku schválen v indikaci prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní v červnu 2016, přibližně 4 roky po schválení ostatních léků této třídy.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky