Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Pacienti se srdečním selháním (HF) a sníženou ejekční frakcí (HFrEF) mají vysoké riziko progrese onemocnění, vedoucí ke klinické deterioraci, opakované hospitalizaci a úmrtí. Často jsou také zatíženi symptomy, které ovlivňují jejich běžné denní aktivity a kvalitu života.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky