Dulaglutid a ovlivnění kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, Zlín
Klíčová slova: dulaglutid, kardiovaskulární riziko, GLP-1 RA, nefatální cévní mozkové příhody, ateroskleróza
Citace: Adamíková A. Dulaglutid a ovlivnění kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem. Farmakoterapie 2020;16(1):114 116.

Souhrn

Ateroskleróza patří mezi hlavní onemocnění, která provázejí diabetes mellitus 2. typu, a je také celosvětově dominující příčinou úmrtí. Pacienti s diabetes mellitus mají větší riziko vývoje kardiovaskulárních onemocnění. Hledání postupů v léčbě diabetes mellitus, které budou mít kardiovaskulární prospěch, zůstává v popředí zájmu výzkumů. Kardiovaskulárními výstupy při léčbě GLP-1 RA se zabývalo již několik studií a redukce KV rizika byla prokázána ve studii LEADER, SUSTAIN 6 a Harmony Outcomes. Dulaglutid patří k GLP-1 receptorovým agonistům s poločasem pět dní a je podáván 1x týdně. Ve studii se prokázal vliv dulaglutidu na prevenci ox-LDL-indukované adheze monocytů k endoteliálním buňkám přes signální cestu Krüppel-like faktoru 2 (KLF2), což může být cesta k prevenci progrese aterosklerózy. Výsledky studie REWIND s dulaglutidem prokázaly 12% snížení kardiovaskulárních příhod oproti placebu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s anamnézou předchozího KV onemocnění a s přítomností rizikových faktorů, a to s největším přínosem pro redukci rizika nefatálních cévních mozkových příhod bez ovlivnění závažnosti příhody. Dulaglutid dále zlepšoval kompenzaci diabetu, snižoval riziko hypoglykemií, redukoval hmotnost a krevní tlak. Výsledky podporují přidání GLP-1 RA dulaglutidu do antidiabetické léčby pacientů s diabetem 2. typu a KV rizikem.

Literatura

Adamíková A. Dulaglutid a ovlivnění kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem. Farmakoterapie 2020;16(1):114 116.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky