Vaskulitida asociovaná s ANCA a význam výměny plazmy a léčby glukokortikoidy

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Vaskulitida asociovaná s ANCA je autoimunitní onemocnění postihující malé krevní cévy, které je způsobeno antineutrofilními cytoplazmatickými autoprotilátkami (ANCA). Bohužel stále chybí spolehlivě účinná léčba. V právě provedené klinické studii byl proto hodnocen možný přínos výměny krevní plazmy a kúry perorálně podávanými glukokortikoidy. Nemocní s těžkou formou onemocnění, definovanou hodnotou eGFR < 50 ml/1,73 m2 nebo přítomností difuzního plicního krvácení, byli randomizováni k výměně plazmy (7x v průběhu dvou týdnů) nebo byli ponecháni bez této výměny (kontrolní skupina). Poté jim byly podávány glukokortikoidy ve standardním nebo redukovaném režimu. Sledováni byli v průběhu následujících sedmi let se zaměřením na primární kompozitní ukazatel sestávající z úmrtí z jakékoliv příčiny nebo rozvoje terminálního stadia onemocnění ledvin. To bylo zaznamenáno u 28,4 % (100/352) osob podstoupivších výměnu plazmy a 31,0 % (109/352) osob v kontrolní skupině (HR: 0,86; p = 0,27). Rozdíly mezi oběma přístupy nebyly statisticky významné ani při analýze různých podskupin nemocných, ani při hodnocení řady sekundárních sledovaných ukazatelů. Prokázána však byla non-inferiorita redukovaného režimu užívání glukokortikoidů oproti běžné dávce. Redukované schéma navíc přinášelo lepší bezpečnostní profil ve smyslu nižšího výskytu těžkých infekcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky