Polymerové, nebo bezpolymerové stenty při koronární angioplastice?

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Bezpolymerové stenty potažené léky nabízejí lepší klinické výsledky oproti kovovým stentům u osob s vysokým rizikem krvácení, které podstoupily koronární angioplastiku a užívají duální protidestičkovou léčbu. Až donedávna nicméně chybělo adekvátní porovnání polymerových a bezpolymerových léky potažených stentů. Takové porovnání bylo nyní provedeno v souboru 1 996 osob randomizovaných v poměru 1 : 1 ke stentu potaženému zotarolimem nebo bezpolymerovému stentu potaženému lékem. Primární hodnocený ukazatel (srdeční smrt, infarkt myokardu či trombóza stentu v prvním roce) se vyskytl s prakticky shodnou četností v obou studijních skupinách 17,1 % vs. 16,9 %. Žádný rozdíl mezi oběma přístupy nebyl zaznamenán ani z pohledu sledované bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky