Teprotumumab v léčbě thyreoidální orbitopatie

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Thyreoidální orbitopatie je klinicky závažný stav, jenž může vést až k oslepnutí. Toto onemocnění bylo popsáno již před řadou let, přesto stále chybí dostatečně účinná a spolehlivá léčba. Výzkumy z poslední doby však naznačují možnou patogenetickou roli růstového faktoru IGF (insulin-like growth factor). V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze (n = 83) byla proto nově hodnocena účinnost intravenózní infuze monoklonální protilátky namířené proti receptoru pro IGF-1 teprotumumabu, podávanému každé tři týdny po dobu 21 týdnů, oproti placebu. Celková doba sledování činila šest měsíců. Na konci studie byl počet nemocných s odpovědí proptózy na léčbu významně vyšší při aktivní léčbě (83 % vs. 10 %; p < 0,001), a to s velmi nízkou hodnotou NNT (number needed to treat, 1,36). Rovněž veškeré sekundárně sledované parametry vycházely lépe pro teprotumumab celková odpověď (78 % vs. 7 %), skóre klinické aktivity 0 nebo 1 (59 % vs. 21 %), průměrná změna proptózy ( 2,82 vs. 0,54 mm), snížení diplopie (68 % vs. 29 %) či celkové zlepšení kvality života. Většina nežádoucích příhod přitom byla pouze mírných nebo středně těžkých.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky