Elagolix v léčbě děložních myomů

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Gynekologie

Souhrn

Děložní myomy jsou novotvary reagující na hormonální léčbu. Jejich přítomnost je nezřídka spojena s těžkým menstruačním krvácením. Elagolix, perorálně užívaný antagonista hormonu uvolňujícího gonadotropin, navozuje rychlou a reverzibilní supresi ovarií, od čehož se odvíjí i předpokládaná úleva od krvácení. Tato souvislost byla předmětem dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované šestiměsíční studie III. fáze (n = 890). Elagolix byl ženám podáván v dávce 300 mg 2x denně. Primárně hodnocena byla krevní ztráta (méně než 80 ml a 50% pokles v posledním sledovaném měsíci). Významně menší krevní ztráty při léčbě elagolixem společně s ostatní běžnou léčbou byly zaznamenány u žen s typem UF-1 (68,5 % vs. 8,7 %; p < 0,001) i typem UF-2 (76,5 % vs. 10 %; p < 0,001). Jestliže užívaly elagolix samostatně, pak to bylo dokonce 84,1 % a 77 %. Významně poklesly rovněž návaly horka i metroragie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky