PragueONCO 2020: Nové horizonty v léčbě gastrointestinálních nádorů

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Dne 30. ledna 2020 proběhlo v pražském Clarion Congress Hotelu v rámci 11. ročníku konference PragueONCO minikolokvium podpořené společností Servier s názvem Nové horizonty v léčbě gastrointestinálních nádorů. Prezidentem kolokvia byl prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onko logická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha) a předsedal mu doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno). Se svými přednáškami na kolokviu vystoupili MUDr. David Šulc (Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem), MUDr. Martina Spisarová (Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc) a prof. Dr. Sylvie Lorenzen (Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III; Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität, Mnichov).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky