Jak testovat genové fúze NTRK u maligních nádorů v éře precizní medicíny a cílená léčba pacientů inhibitory TRK

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Autoři - působiště: Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni a Bioptická laboratoř, s.r.o., v Plzni
Klíčová slova: precizní medicína, genové fúze NTRK, selektivní inhibitor TRK, NGS, masivní paralelní sekvenování
Citace: Skálová A. Jak testovat genové fúze NTRK u maligních nádorů v éře precizní medicíny a cílená léčba pacientů inhibitory TRK. Farmakoterapie 2020;16(2):147 150.

Souhrn

Genová rodina NTRK sdružuje geny kódující tyrosinkinázové receptory pro neutrofiny, konkrétně tři tropomyozinové receptorové kinázy (TRKA, TRKB, TRKC), které přispívají k rozvoji a funkci centrálního a periferního nervového systému. Genové fúze NTRK jsou onkogenními spouštěči různých typů nádorů, ať už u dospělých, nebo u pediatrické populace. K detekci genových fúzí NTRK bylo použito několik metod včetně imunohistochemie, fluorescenční in situ hybridizace, RT-PCR a sekvenování nové generace na bázi DNA nebo RNA. U pacientů s nádorem charakterizovaným fúzí TRK představuje inhibice TRK důležitý terapeutický cíl. Po schválení larotrektinibu, selektivního inhibitoru TRK, americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) pro léčbu TRK-fúzních nádorů, by se testování genových fúzí mělo stát součástí standardního diagnostického procesu. V tomto přehledu je diskutována biologie genových fúzí NTRK. Zároveň je prezentován testovací algoritmus, který by měl pomoci detekovat tyto genové fúze v klinické praxi a měl by být pomůckou při rozhodování o léčbě.

Literatura

Skálová A. Jak testovat genové fúze NTRK u maligních nádorů v éře precizní medicíny a cílená léčba pacientů inhibitory TRK. Farmakoterapie 2020;16(2):147 150.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky