Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

I přes velké pokroky ve vývoji nových léčiv a jejich různých kombinací zůstává metastatický renální karcinom (mRCC) stále nevyléčitelným onemocněním. Prognóza pacientů s metastatickým onemocněním se významně liší v závislosti na dobře charakterizovaných rizikových faktorech. Ve snaze o selekci optimálních pacientů pro cílenou terapii byla vyvinuta mezinárodní kritéria IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium), která klasifikují pacienty do prognostických skupin podle jejich výchozích charakteristik. Přitom platí, že pacienti se středním nebo špatným rizikovým profilem (70 80 % všech pacientů s pokročilým RCC) přežívají kratší dobu v porovnání s pacienty s dobrou prognózou a přetrvává u nich potřeba účinnější terapie. Léčba inhibitory receptorových tyrosinkináz byla před nedávným vstupem imunoterapie do 1. linie mRCC (kombinace imunoterapie + imunoterapie nebo imunoterapie + tyrosinkinázový inhibitor) považována za standardní léčbu 1. linie a můžeme očekávat, že zde bude mít i v budoucnosti významný podíl. Pro tento typ terapie byl prokázán přínos v parametrech přežití v rámci klinických studií III. fáze (nejčastější volbou bývá sunitinib a pazopanib).

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky