Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Fúze postihující rodinu genů NTRK (neurotrophic receptor kinase), tj. NTRK1, NTRK2 a NTRK3, vedou k expresi strukturálně změněných proteinů TRK (tropomyosin receptor kinase) s konstitutivní kinázovou aktivitou. Fúze NTRK se vyskytují přibližně u 0,3 % solidních nádorů, jejich frekvence se však výrazně liší v závislosti na typu malignity. Vzhledem k tomu, že fúze NTRK jsou onkogenními spouštěči, jsou potenciálním cílem léčby u mnoha různých typů malignit, včetně sarkomů, nemalobuněčného karcinomu plic či sekrečního karcinomu slinných žláz mamárního typu. Do současné doby bylo vyvinuto několik selektivních inhibitorů TRK ve Spojených státech již byl pro terapii pacientů se solidními nádory s fúzí NTRK schválen larotrektinib, který má však pouze omezenou aktivitu v centrálním nervovém systému (CNS). Další molekulou je entrektinib, potentní inhibitor TRKA, TRKB, TRKC, ROS1 a ALK, který vykazuje jak významnou systémovou aktivitu, tak aktivitu v CNS.

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky