Neoadjuvantní cytoredukční léčba inhibicí BRAF/MEK u primárně neresekabilního lokálně pokročilého melanomu: studie REDUCTOR

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Šulc
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Souhrn

Ve studii REDUCTOR byla hodnocena neoadjuvantní léčba inhibitory BRAF/MEK u pacientů s primárně neresekabilním pokročilým melanomem, která byla podávána k umožnění chirurgické resekce. Jednalo se o malou studii, do které byli zařazeni pa cienti s neresekabilním maligním melanomem stadia III nebo oligometastatickým melanomem stadia IV. Studie se zaměřila na období neoadjuvantní léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu 8 týdnů před operací. V průběhu studie bylo prováděno vyšetření PET/CT (2. a 8. týden). Při nálezu regrese bylo plánováno chirurgické řešení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky