Fenfluramin jako účinné antiepileptikum?

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Dravetové syndrom je vzácná vývojová epileptická encefalopatie, charakterizovaná mnoha typy častých a postupně invalidizujících záchvatů a rezistentní vůči léčbě. V observačních studiích fotosenzitivní epilepsie a Dravetové syndromu bylo poukázáno na možný antiepileptický účinek fenfluraminu, látky se serotonergním účinkem, dříve využívané jako anorektikum. Nyní tak byla jeho možná účinnost kriticky hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii u 119 dětí a adolescentů, kteří byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 k fenfluraminu 0,2 mg/kg za den nebo 0,7 mg/kg za den, nebo k placebu, vše na pozadí stávající antiepileptické medikace. Během léčby byl střední pokles frekvence záchvatů 74,9 % ve skupině s 0,7 mg/kg fenfluraminu (z 20,7 na 4,7 záchvatu za 28 dní), 42,3 % ve skupině s fenfluraminem 0,2 mg/kg (ze 17,5 na 12,6 záchvatu za 28 dní) a 19,2 % ve skupině s placebem (z 27,3 na 22 záchvatů za 28 dní). Fenfluramin ve vyšší dávce oproti placebu vykazoval o 62,3 % větší měsíční snížení četnosti záchvatů (p < 0,0001); významný rozdíl se však týkal i dávky nižší, kde šlo o 32,4 % (p = 0,0209). Nejčastějšími nežádoucími účinky (vyskytujícími se nejméně u 10 % pacientů a častěji ve skupinách s fenfluraminem) byly snížená chuť k jídlu, průjem, únava, letargie, ospalost a snížená hmotnost. Echokardiografické vyšetření neprokázalo změněnou funkci srdečních chlopní a nebyly zachyceny ani známky plicní hypertenze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky