Osimertinib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, mutace EGFR, osimertinib
Citace: Vrána D. Osimertinib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu. Farmakoterapie 2020;16(2):174 179.

Souhrn

Systémová terapie plicního karcinomu prošla v posledních letech bouřlivým vývojem, i když výsledky léčby zůstávají bohužel stále neuspokojivé. Přítomnost specifických terapeuticky ovlivnitelných mutací představuje pro pacienta šanci na dlouhodobé přežití. Osimertinib prokázal svoji účinnost po progresi na tyrosinkinázových inhibitorech nižších generací a při přítomnosti specifické mutace T790M ve studiích AURA1 3. Účinnost osimertinibu vedla k posunu molekuly do 1. linie léčby a studie FLAURA jednoznačně prokázala superioritu osimertinibu v porovnání s gefitinibem či erlotinibem. Zásadním rozdílem v účinnosti osimertinibu je účinnost v mozkové tkáni, ať již v případě mozkových metastáz, či leptomeningeálního postižení. Osimertinib představuje zlatý standard léčby pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem s aktivačními mutacemi v genu EGFR.

Literatura

Vrána D. Osimertinib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu. Farmakoterapie 2020;16(2):174 179.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky