Olaparib v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Reifová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: olaparib, triple-negativní karcinom prsu (TNBC), mutace BRCA, inhibitory PARP
Citace: Reifová L. Olaparib v léčbě karcinomu prsu. Farmakoterapie 2020;16(2):230 232.

Souhrn

Olaparib je perorální inhibitor poly(adenosindifosfát- -ribóza)polymerázy (PARP), který je účinný v léčbě řady malignit a svoji účinnost prokázal i u metastatického HER2-negativního karcinomu prsu s germinální mutací BRCA. BRCA1 a BRCA2 jsou tumor-supresorové geny kódující proteiny zapojené do opravy dvojitých zlomů DNA. Enzymy PARP jsou nejdůležitějšími enzymy pro opravu jednovláknových zlomů šroubovice DNA. Nádory s mutací BRCA jsou pak extrémně citlivé k blokádě enzymů PARP. Asi 5 10 % pacientek s karcinomem prsu má germinální mutaci BRCA. Nosičky mutace BRCA1 s karcinomem prsu mají asi v 90 % případů triple-negativní karcinom. Tento typ karcinomu je spojen s vyšší agresivitou a kvůli absenci hormonálních receptorů a receptorů HER2 je terapie omezena převážně na cytotoxickou chemoterapii. Klinické studie prokázaly účinnost léčby inhibitory PARP, jako je například olaparib.

Literatura

Reifová L. Olaparib v léčbě karcinomu prsu. Farmakoterapie 2020;16(2):230 232.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky