Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se stále rozšiřuje

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, HER2-pozitivita, paliativní onkologická léčba, generalizace karcinomu prsu, mozkové metastázy
Citace: Tesařová P. Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se stále rozšiřuje. Farmakoterapie 2020;16(2):211 218.

Souhrn

Amplifikace nebo overexprese receptoru HER2 u 15 % pacientek s karcinomem prsu je významným negativním prognostickým faktorem, zároveň je ale prediktivním faktorem pro využití anti-HER2 terapie, která zásadně ovlivňuje prognózu pacientek a prodlužuje dobu do progrese i celkové přežití nemocných s metastatickým karcinomem prsu. Moderní léky zacílené na receptor HER2 zcela mění vyhlídky nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu, a to i těch, u kterých se vyvinuly metastázy do mozku.

Literatura

Tesařová P. Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se stále rozšiřuje. Farmakoterapie 2020;16(2):211 218.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky