Strategie současné léčby NSCLC

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, cílená léčba, imunoterapie, cytotoxická léčba
Citace: Koubková L. Strategie současné léčby NSCLC. Farmakoterapie 2020;16(2):199 210.

Souhrn

Bronchogenní karcinom je onemocnění s nepříznivou prognózou, které je ve velkém počtu případů v době stanovení diagnózy již pokročilé, často metastazující. U nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) vede lepší porozumění molekulární biologii nádorů ke zlepšení léčebných výsledků díky cílené léčbě podávané na základě genetických změn nádoru, které nám predikují účinnost této terapie. Další léčebnou modalitou je imunoterapie, která svoji účinnost potvrdila i v kombinaci s chemoterapií. Samotná chemo terapie již přestává být standardem léčby v 1. linii pokročilého NSCLC.

Literatura

Koubková L. Strategie současné léčby NSCLC. Farmakoterapie 2020;16(2):199 210.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky