Léčba nádorů ledviny v roce 2020

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Simona Bořilová
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: renální karcinom, nefrektomie, cílená léčba, inhibitory VEGF, inhibitory mTOR, imunoterapie
Citace: Bořilová S, Tomášek J. Léčba nádorů ledviny v roce 2020. Farmakoterapie 2020;16(2):180 186.

Souhrn

Česká republika si z nejasného důvodu dlouhodobě drží prvenství v incidenci renálního karcinomu. V léčbě časných stadií zůstává nadále jediným kurativním postupem léčba chirurgická bez následné adjuvantní léčby, protože doposud žádná ze studií neprokázala dlouhodobý prospěch, který by převažoval nad toxicitou. Největší pokrok byl zaznamenán v léčbě metastatického renálního karcinomu, a to díky rozvoji cílené léčby a imunoterapie. Hlavně imunoterapie, která byla doposud určena pro léčbu v pozdějších liniích, prokázala svou účinnost i v 1. linii a tím změnila doporučené postupy. Léčba metastatického renálního karcinomu se nyní posouvá do období kombinované imunoterapie a kombinační léčby imunoterapie a cílené léčby. Rozvoj nových léků a kombinací s sebou přinesl víc možností tzv. léčby „šité na míru . Při volbě optimální terapie a sekvence je nutné brát v úvahu charakter nádoru, výkonnostní stav pacienta, jeho komorbidity a možnou toxicitu zvažovaného léku. V reálné praxi jsou podstatným faktorem také podmínky úhrady jednotlivého léku ze zdravotního pojištění.

Literatura

Bořilová S, Tomášek J. Léčba nádorů ledviny v roce 2020. Farmakoterapie 2020;16(2):180 186.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky