Atezolizumab ve studii OAK naděje pro nemocné s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Autoři - působiště: Klinika pneumologie 3. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce
Klíčová slova: atezolizumab, PD-L1, NSCLC, imunoterapie
Citace: Krejčí J, Opálka P. Atezolizumab ve studii OAK naděje pro nemocné s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Farmakoterapie 2020;16(2):219 224.

Souhrn

Léčba pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic se rozšířila o další molekulu z řady imunoterapie, která byla registrována Evropskou lékovou agenturou (EMA) a od 1. března 2020 je i hrazena v ČR. Jedná se o atezolizumab humanizovanou monoklonální protilátku IgG1 namířenou proti PD-L1 (ligand 1 programované buněčné smrti), čímž blokuje vazbu PD-L1 na receptory PD-1 a vede k obnovení protinádorové imunity. Studie III. fáze OAK srovnávala atezolizumab s docetaxelem u pacientů s lokálně pokročilým či generalizovaným nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) a prokázala jeho účinnost bez ohledu na expresi PD-L1 a zároveň dobrý bezpečnostní profil. V rámci studie byli pacienti randomizováni v poměru 1 : 1. Celkové přežití (OS) po minimálně 26měsíčním sledování bylo signifikantně prodlouženo v rameni s atezolizumabem 13,8 měsíce vs. 9,6 měsíce (HR: 0,73; p = 0,0003). Nejdelšího přežití bylo dosaženo ve skupině pacientů s vysokou expresí PD-L1, nicméně i ve skupině nemocných s negativní expresí PD-L1 bylo dosaženo prodloužení přežití (HR pro OS: 0,77; četnost dvouletého OS 30 % vs. 18,3 %).

Literatura

Krejčí J, Opálka P. Atezolizumab ve studii OAK naděje pro nemocné s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Farmakoterapie 2020;16(2):219 224.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky