Adjuvantní léčba melanomu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: melanom, adjuvantní léčba, cílená léčba, imunoterapie
Citace: Kubala E. Adjuvantní léčba melanomu. Farmakoterapie 2020;16(2):187 190.

Souhrn

Léčba melanomu postoupila do další fáze. Výsledky úspěšné léčby lokálně pokročilého a metastatického melanomu se překlopily do adjuvantní léčby. Pro nejvhodnější volbu adjuvantní léčby je nutné stanovit správné stadium časného melanomu. Podle nové klasifikace se ukazuje, že prognóza stadií IIB a IIC je horší než u stadia IIIA. Podle biologie nádoru a jeho primárního rozsahu rozlišujeme dva druhy adjuvantní léčby. Pro časná stadia je vhodná časná adjuvantní léčba a pro pokročilejší stadia pozdní adjuvantní léčba. Na stadium III se zaměřily studie s cílenou léčbou COMBI-AD a s imunoterapií EORTC 18071, CheckMate 238, KEYNOTE-054. Výsledky jsou podobné. Díky této léčbě došlo k významnému oddálení rizika recidivy onemocnění nebo úmrtí. Stále neznáme kritéria, podle kterých vybereme pro pacienta cílenou léčbu nebo imunoterapii. Doposud nebyla stanovena následná léčba po selhání adjuvantní léčby.

Literatura

Kubala E. Adjuvantní léčba melanomu. Farmakoterapie 2020;16(2):187 190.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky