Nivolumab v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: nivolumab, nádory hlavy a krku, dlaždicobuněčný karcinom
Citace: Vošmik M. Nivolumab v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku. Farmakoterapie 2020;16(2):191 198.

Souhrn

Na základě výsledků studie CheckMate 141, která prokázala přínos nivolumabu v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku refrakterního vůči platině oproti terapii podle volby zkoušejícího, se nivolumab zařazuje do algoritmů standardních léčebných postupů v této indikaci. Článek shrnuje výsledky studie CheckMate 141 včetně jejích sekundárních analýz a definuje profil pacienta, u kterého je vhodná léčba nivolumabem.

Literatura

Vošmik M. Nivolumab v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku. Farmakoterapie 2020;16(2):191 198.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky