Cabotegravir a rilpivirin v udržovací léčbě infekce HIV-1

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Simplifikované léčebné režimy pro nemocné s HIV-1 jsou předpokladem pro lepší spolupráci ze strany nemocného, a tedy i dosažení lepších terapeutických výsledků. Ve studii III. fáze s otevřeným uspořádáním byla u HIV-1-pozitivních osob (hladina RNA < 50 kopií/ml po dobu nejméně 6 měsíců; n = 308) při užívání standardní antiretrovirové terapie porovnávána její účinnost oproti cabotegraviru a rilpivirinu (1x měsíčně i. m.). Primárně hodnoceným ukazatelem bylo udržení uvedené hladiny RNA pod 50 kopií/ml ve 48. týdnu studie. V tomto termínu byla taková nebo vyšší hladina zjištěna u 5 osob (1,6 %) v rameni dvojkombinace a 3 osob (1,0 %) pokračujících na perorální léčbě. Splněna tak byla předem definovaná kritéria non-inferiority. Naopak hladina RNA pod 50 kopií/ml byla zjištěna u 92,5 % pacientů na kombinační léčbě a 95,5 % pacientů na standardní perorální léčbě. I v tomto směru tak byla prokázána non-inferiorita. Injekční léčba podávaná v měsíčních intervalech byla sice provázena výskytem reakce v místě vpichu, avšak jen v ojedinělých případech vedla k ukončení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky