Kyselina acetylsalicylová v prevenci předčasného porodu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Předčasný porod je v celosvětovém měřítku stále častou příčinou novorozenecké úmrtnosti, zejména pak v hospodářsky méně vyspělých zemích. Již řadu let se tak hledá účinný a současně snadno dostupný nástroj, jak se s touto nepříznivou situací vypořádat. Nově byly v časopise Lancet publikovány závěry dvojitě zaslepené a placebem kontrolované randomizované klinické studie, v níž byl v tomto směru sledován význam nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (ASA), neboť dřívější práce poukázaly na její možný přínos v prevenci preeklampsie. ASA byla u nullipar podávána v průměrné denní dávce 81 mg (n = 5 764), kontrolní skupina dostávala placebo (n = 5 780); léčba byla zahájena mezi šestým (6+0) a čtrnáctým (13+6) týdnem těhotenství. Porod před 37. tý dnem nastal signifikantně méně často u žen v rameni aktivní léčby (11,6 % vs. 13,1 %; RR: 0,89; 95% CI: 0,81 0,98; p = 0,012). Současně užívání ASA vedlo k signifikantnímu snížení perinatální mortality (RR: 0,86; p = 0,048), úmrtí dítěte v období po 16. gestačním týdnu až 1. týdnu post partum (RR: 0,86; p = 0,039), předčasného porodu před 34. tý dnem (RR: 0,75; p = 0,039) a předčasného porodu před 34. tý dnem u žen s hypertenzí (RR: 0,38; p = 0,015).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky