Patiromer jako užitečný spoluhráč spironolaktonu při rezistentní hypertenzi

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Spironolakton je dobře známým a klinicky bohatě využívaným antagonistou mineralokortikoidních receptorů s diuretickým/kalium retinujícím účinkem. Vedle řady indikací nachází své uplatnění i v léčbě nekontrolované rezistentní hypertenze. Vzhledem k jeho potenciálně hyperkalemizujícím účinkům je však jeho klinické využití podstatně omezeno u nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Aby bylo možné využít co možná nejvíce jeho účinků, bylo hodnoceno jeho užívání v kombinaci s vazačem iontů kalia patiromerem. V multicentrické studii II. fáze s dvojitě zaslepeným uspořádáním byli nemocní s rezistentní hypertenzí a současně CKD randomizováni v poměru 1 : 1 k patiromeru 8,4 g/den a placebu, vždy společně se spironolaktonem v iniciální dávce 25 mg denně (n = 295). Na konci 12. týdne bylo spironolaktonem léčeno významně více nemocných ve skupině patiromeru: 86 % vs. 66 % (95% CI: 10,0 29,0; p < 0,0001). Delší léčba spironolaktonem tak dle autorů studie zaručuje vyšší pravděpodobnost dosažení cílové hodnoty krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky