Další průběžné výsledky studie COMBI-i

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Souhrn

Křivky přežití se u pacientů s maligním melanomem liší podle typu léčby. Pro cílenou terapii je typický rychlý nástup účinku a vysoká četnost léčebných odpovědí. U imunoterapie je tomu jinak četnost léčebných odpovědí bývá nižší, nástup účinku je pomalejší, značnou výhodou je však délka trvání léčebných odpovědí. Od kombinace cílené léčby a imunoterapie si proto slibujeme dosažení dlouhodobé léčebné odpovědi a prodloužení celkového přežití (OS). Jsou tedy tyto kombinace budoucností?

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky