Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Lokálně pokročilý spinocelulární karcinom, u něhož není vhodná kurativní chirurgická léčba nebo kurativní radioterapie, je závažné maligní onemocnění se špatnou prognózou. Dosud není definován jednoznačný standard paliativní léčby, obvykle jsou indikovány chemoterapeutické režimy zahrnující platinu. Vysoká nádorová mutační zátěž bývá spojena s účinností anti-PD-1 protilátek u řady pokročilých solidních nádorů. Silný vztah mezi imunosupresí a rozvojem spinocelulárního karcinomu naznačuje, že přirozený imunitní dohled hraje významnou roli v i kontrole tohoto onemocnění. Léčebné přístupy vedoucí k posílení protinádorové imunitní odpovědi by tedy mohly být v terapii tohoto typu nádorového onemocnění účinné.

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky