Lorlatinib u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic studie II. fáze

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přestavby genu ALK (anaplastic lymphoma kinase) bývají detekovány u 3 5 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Standardem 1. linie léčby nemocných s ALK-pozitivním NSCLC je krizotinib, prvogenerační inhibitor ALK. V průběhu této léčby však dříve či později dochází k relapsu onemocnění v důsledku získané rezistence vůči krizotinibu. Ta může být zapříčiněna vznikem dalších mutací v kinázové doméně ALK, ale i jinými mechanismy nezávislými na ALK. Rezistenci vůči krizotinibu je možné překonat pomocí druhogeneračních inhibitorů ALK, jako jsou alektinib, ceritinib či brigatinib. I v průběhu této terapie se však u většiny pacientů časem opět vyvine rezistence nebo dojde k progresi onemocnění v centrálním nervovém systému (CNS).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky