Ropeginterferon α-2b přínosem u nemocných s polycytemií

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Klinické studie PROUD-PV a CONTINUATION-PV u nemocných s polycytemií cíleně porovnávaly účinnost nového mono pegylovaného interferonu ropeginterferonu α-2b s hydroxyureou jakožto standardní léčbou. Nemocní z těchto studií dříve neléčení cytoredukční léčbou a s nanejvýš třemi předchozími cykly léčby hydroxyureou byli v poměru 1 : 1 randomizováni k subkutánní léčbě ropeginterferonem α-2b (každé dva týdny s výchozí dávkou 100 µg) nebo hydroxyureou (výchozí dávka 500 mg/den) per os (n = 257). Ve studii CONTINUATION-PV bylo ve 36. měsíci kompletní hematologické odpovědi s klinickým zlepšením dosaženo u 53 % (50/95) nemocných léčených ropeginterferonem a pouze u 38 % (28/74) při léčbě hydroxyureou (p = 0,04). Kompletní hematologická odpověď bez zahrnutého hodnocení sleziny ve 12. měsíci byla ve studii PROUD-PV statisticky nevýznamná (p = 0,6), avšak ve 36. týdnu ve studii CONTINUATION-PV již byla vysoce signifikantní 71 % vs. 51 % (p = 0,01). Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky 3. 4. stupně při léčbě ropeginterferonem zahrnovaly zvýšení hodnot jaterních testů, v případě hydroxyurey se vyskytly leukopenie a trombocytopenie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky