Aktuality z 20. pražských hematologických dnů

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF Masarykovy univerzity, Brno

T-lymfocyt s chimerickým antigenním receptorem (CAR) vzniká modifikací fyziologického T-lymfocytu, kdy je část jeho T-buněčného receptoru uměle nahrazena jinou strukturou, která se v této oblasti normálně nevyskytuje. Na bázi technologie CAR T-lymfocytů byl vytvořen nový lék axicabtagen ciloleucel (axi-cel; léčivý přípravek Yescarta), který byl v srpnu 2018 schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) či s primárním mediastinálním velkobuněčným – B-lymfomem (PMBCL), kteří absolvovali dvě a více linií systémové léčby.1

Léčba prvního pacienta přípravkem Yescarta v České republice

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

T-lymfocyt s chimerickým antigenním receptorem (CAR) vzniká modifikací fyziologického T-lymfocytu, kdy je část jeho T-buněčného receptoru uměle nahrazena jinou strukturou, která se v této oblasti normálně nevyskytuje. Na bázi technologie CAR T-lymfocytů byl vytvořen nový lék axicabtagen ciloleucel (axi-cel; léčivý přípravek Yescarta), který byl v srpnu 2018 schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) či s primárním mediastinálním velkobuněčným – B-lymfomem (PMBCL), kteří absolvovali dvě a více linií systémové léčby.1

Současná léčba DLBCL v České republice

Přednášející: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) je zralá neoplazie ze středně velkých nebo velkých B-lymfocytů, jejichž buněčná jádra jsou nejméně 2x větší než u fyziologických lymfocytů, nebo minimálně stejně velká jako jádra normálních makrofágů. DLBCL je ve skutečnosti velmi heterogenní skupinou onemocnění, jejichž přesná diagnóza probíhá dle aktuální klasifikace nádorů krve a lymfoidních tkání WHO (2017). Navzdory stále vzrůstajícímu počtu podtypů DLBCL představuje nejpočetnější skupinu tzv. DLBCL-NOS (NOS – not otherwise specified). Pokud jde o léčbu, až na primární DLBCL v CNS se prozatím všechny podjednotky DLBCL léčí velmi podobným způsobem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky