Aktuality z 20. pražských hematologických dnů

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF Masarykovy univerzity, Brno

Souhrn

T-lymfocyt s chimerickým antigenním receptorem (CAR) vzniká modifikací fyziologického T-lymfocytu, kdy je část jeho T-buněčného receptoru uměle nahrazena jinou strukturou, která se v této oblasti normálně nevyskytuje. Na bázi technologie CAR T-lymfocytů byl vytvořen nový lék axicabtagen ciloleucel (axi-cel; léčivý přípravek Yescarta), který byl v srpnu 2018 schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) či s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem (PMBCL), kteří absolvovali dvě a více linií systémové léčby.1

Léčba prvního pacienta přípravkem Yescarta v České republice (komentář)

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Současná léčba DLBCL v České republice (komentář)

Přednášející: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky