Hodgkinův lymfom – aktuální léčebné možnosti

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom, brentuximab vedotin, nivolumab, pembrolizumab
Citace: Móciková H. Hodgkinův lymfom – aktuální léčebné možnosti. Farmakoterapie 2020
16(3):271 276.

Hodgkinův lymfom lze vyléčit 1. linií léčby v 80 90 % případů. Standardem je úprava intenzity léčby 1. linie dle výsledku provedené pozitronové emisní tomografie s cílem omezit dlouhodobou toxicitu. V prvním relapsu se u mladších pacientů nadále používá záchranná chemoterapie s následnou autologní transplantací kmenových buněk, nicméně 50 % z těchto pacientů relabuje. Prognózu pa cientů s relabovaným či refrakterním Hodgkinovým lymfomem významně změnila léčba brentuximab vedotinem a inhibitory PD-1. V současnosti probíhají četné studie, které se snaží maximálně využít potenciál nových léků a jejich kombinací s chemoterapií. Tento přehledový článek shrnuje aktuální standardy léčby a dostupná data z nových studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky