Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Martin Štork
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN, Brno
Klíčová slova: mnohočetný myelom, inhibitory proteasomu, imunomodulační léky, monoklonální protilátky
Citace: Štork M. Novinky v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie 2020
16(3):277 283.

Léčba mnohočetného myelomu zažívá v posledních letech dynamický rozvoj a je jedním z nejvíce se rozvíjejících oborů hematologie. Nová cílená léčba, zahrnující především inhibitory proteasomu, imunomodulační léky a monoklonální protilátky, výrazně zlepšila prognózu pacientů s nově diagnostikovanou i relabovanou chorobou. K dosažení nejlepších výsledků léčby mnohočetného myelomu (MM) je zapotřebí co nejhlubší odpovědi na léčbu. K tomuto máme dostupné intenzivní léčebné možnosti, ideálně následované autologní transplantací kostní dřeně. Léčebné možnosti u nově diagnostikovaného MM dále zlepšuje udržovací léčba, a především monoklonální protilátky. Tyto léčebné modality však nejsou nyní v ČR dostupné mimo klinické studie. V případě relabovaného onemocnění je v ČR nově k dispozici 6 nových léků – daratumumab, elotuzumab, karfilzomib, ixazomib, pomalidomid a panobinostat. Jejich kombinace se stávajícími léčebnými protokoly dokáží stabilizovat několik relapsů choroby. Ačkoliv se možnosti terapie rozšiřují, stále nastávají klinické situace, kdy současná léčba není dostačující. Z tohoto důvodu je nutné stálé rozšiřování léčebného portfolia především u pacientů s refrakterním onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky