Výsledky klinické studie I. fáze s opakovanou dávkou BIVV001 – nové třídy substituční terapie faktorem VIII

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematologie

Substituce faktoru VIII (FVIII) umožňuje kompletní ma na gement těžké hemofilie A. Dávkovací režimy jednou týdně však dosud zůstávají nenaplněnou potřebou. Účinná látka s označením BIVV001 byla designována jako zástupce nové třídy terapie FVIII. BIVV001 cirkuluje nezávisle na endogenním von Willebrandově faktoru (vWF), a tím překonává délku biologického poločasu daného vWF. Na 13. ročníku kongresu Evropské asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD, 5. 7. února 2020, Haag) byla představena klinická studie, která se na léčbu BIVV001 zaměřila.

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Rekombinantní koncentráty faktoru VIII (rFVIII) s prodlouženým poločasem (EHL-rFVIII) umožnily oproti standardním koncentrátům rFVIII při stejné cílové hladině FVIII před aplikací další dávky koncentrátu, tzv. trough level FVIII, která je většinou 1 3 %, snížit frekvenci profylaktické aplikace FVIII. V praxi u většiny pacientů snížily frekvenci aplikace o jednu týdně nebo prodloužily interval mezi aplikacemi o jeden den, jen výjimečně o dva dny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky