Výsledky klinické studie I. fáze s opakovanou dávkou BIVV001 nové třídy substituční terapie faktorem VIII

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematologie

Souhrn

Substituce faktoru VIII (FVIII) umožňuje kompletní ma na gement těžké hemofilie A. Dávkovací režimy jednou týdně však dosud zůstávají nenaplněnou potřebou. Účinná látka s označením BIVV001 byla designována jako zástupce nové třídy terapie FVIII. BIVV001 cirkuluje nezávisle na endogenním von Willebrandově faktoru (vWF), a tím překonává délku biologického poločasu daného vWF. Na 13. ročníku kongresu Evropské asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD, 5. 7. února 2020, Haag) byla představena klinická studie, která se na léčbu BIVV001 zaměřila.

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky