Výsledky klinické studie I. fáze s opakovanou dávkou BIVV001 nové třídy substituční terapie faktorem VIII

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematologie

Souhrn

Substituce faktoru VIII (FVIII) umožňuje kompletní ma na gement těžké hemofilie A. Dávkovací režimy jednou týdně však dosud zůstávají nenaplněnou potřebou. Účinná látka s označením BIVV001 byla designována jako zástupce nové třídy terapie FVIII. BIVV001 cirkuluje nezávisle na endogenním von Willebrandově faktoru (vWF), a tím překonává délku biologického poločasu daného vWF. Na 13. ročníku kongresu Evropské asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD, 5. 7. února 2020, Haag) byla představena klinická studie, která se na léčbu BIVV001 zaměřila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky