Zhodnocení krvácení a léčebných odpovědí při použití rekombinantních faktorů IX s prodlouženým poločasem účinku

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematologie
Autoři: doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika FN a LF, Hradec Králové

Faktor IX (FIX) se od faktoru VIII (FVIII) odlišuje některými farmakokinetickými vlastnostmi, zejména signifikantní distribucí do extravaskulárního prostoru. Zatímco velká molekula FVIII se váže na von Willebrandův faktor a zůstává v cirkulaci, násobně menší faktor IX uniká z cirkulace a tvoří významný extravaskulární pool, který může být dvoj- až trojnásobný oproti poolu plazmatickému. Faktor IX se váže na proteiny extracelulární matrix, hlavně na kolagen IV.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky