Zhodnocení krvácení a léčebných odpovědí při použití rekombinantních faktorů IX s prodlouženým poločasem účinku

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematologie
Autoři: doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika FN a LF, Hradec Králové

Souhrn

Faktor IX (FIX) se od faktoru VIII (FVIII) odlišuje některými farmakokinetickými vlastnostmi, zejména signifikantní distribucí do extravaskulárního prostoru. Zatímco velká molekula FVIII se váže na von Willebrandův faktor a zůstává v cirkulaci, násobně menší faktor IX uniká z cirkulace a tvoří významný extravaskulární pool, který může být dvoj- až trojnásobný oproti poolu plazmatickému. Faktor IX se váže na proteiny extracelulární matrix, hlavně na kolagen IV.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky