Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: onkologie
Obor: Onkologie

Souhrn

Dne 1. června 2020 proběhl pod záštitou společnosti AstraZeneca webinář s názvem „Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi) . Přednášejícími byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA (Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň), doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha) a MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (iHETA, Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky