Kvalita života pacientů s metastatickým karcinomem žaludku léčených trifluridin/tipiracilem – výsledky studie TAGS

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie

Karcinom žaludku (GC) je celosvětově pátou nejčastější malignitou a zároveň třetí nejčastější příčinou úmrtí v důsledku nádorového onemocnění. U většiny pacientů se GC manifestuje již v pokročilém či metastatickém stadiu – prognóza těchto nemocných je špatná a jejich pětileté přežití – nepřesahuje 30 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky