Systémová léčba maligního melanomu – doporučení ASCO

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie

Systémová léčba pacientů s maligním melanomem (MM) se od zavedení ipilimumabu v roce 2011 výrazně změnila – do klinické praxe vstoupilo množství nových molekul určených k léčbě neresekovatelného MM i k adjuvantní terapii. Díky rozšířeným terapeutickým možnostem a vysoké účinnosti nových léků se významně prodloužilo i celkové přežití pacientů. Stouply ovšem rovněž náklady na terapii nemocných s MM, k čemuž přispívá i celosvětově se zvyšující incidence tohoto onemocnění. Z tohoto důvodu je u pacientů s MM velmi důležitý racionální výběr vhodné terapie založené na důkazech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky