Praktický pohled na aktuální doporučené postupy ASCO v systémové léčbě maligního melanomu

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Šulc
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Jak je uvedeno v souhrnu článku, nové doporučené postupy v systémové léčbě maligního melanomu (MM) Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) systematicky a důkladně analyzují dostupná data z klinických studií pro léčbu MM, která máme k dispozici. Výstupem je přehledné doporučení léčebných postupů, které se ale vyhýbá některým kontroverzním otázkám, které běžně v praxi řešíme, jako je například určení optimální léčebné sekvence u jednotlivých podtypů melanomu, zejména u BRAF mutovaných melanomů, nebo léčebný postup u pacientů léčených moderní systémovou léčbou adjuvantně a těch, u kterých po nebo při této adjuvantní léčbě dojde k progresi onemocnění. Uvedená doporučení jsou rozdělena na postupy v podání v následujících čtyřech klinických situacích: neoadjuvantní léčba (1), adjuvantní podání (2), podání u pokročilého, resp. generalizovaného onemocnění (3) a podání u melanomů primárního původu jiného než kožního (4). U všech těchto indikací je pak uveden doporučený postup u podtypů melanomu, které mají, anebo nemají prokázanou přítomnost mutace BRAF V600 E/K (BRAFmt/BRAFwt). Tohoto rozdělení se v komentáři budeme držet a uvedeme některé poznámky k praktickému využití těchto doporučení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky