Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Onkologie
Obor: Onkologie

Mezi hlavní cíle léčby metastatického karcinomu prsu patří kontrola nemoci a jejích symptomů, zlepšení nebo alespoň zachování kvality života a v neposlední řadě jeho prodloužení. Základním léčebným postupem u karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) a s negativním statusem HER2 (HER2 ) je hormonální léčba (pokud se nejedná o rychle progredující onemocnění). Novou éru hormonální léčby karcinomu prsu otevřela kombinace hormonální léčby a inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4/6.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Hormonální terapie je základním stavebním kamenem léčby pacientek s metastatickým ER-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu, problémem monoterapie však bylo relativně krátké trvání léčebné odpovědi. Za účelem prodloužení léčebné odpovědi proto byly v posledních letech vyvíjeny snahy kombinovat hormonální léčbu s léčbou biologickou. Inhibitory CDK4/6 jsou v tomto kontextu průlomovou terapií – všechny tři dosud schválené molekuly, abemaciklib, palbociklib a ribociklib, prokázaly v klinických studiích prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS), a to až dvojnásobně. Tyto výsledky jsou dle mého názoru do té doby nevídané a konzistentní napříč všemi liniemi léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky