Nová biologická léčba psoriázy: risankizumab – první klinické zkušenosti

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Dermatologie
Autoři: doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Klíčová slova: psoriáza, IL-23, risankizumab, biologická terapie
Citace: Gkalpakiotis S. Nová biologická léčba psoriázy: risankizumab – první klinické zkušenosti. Farmakoterapie 2020
16(3):359 364.

Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění postihující 2 4 % středoevropské populace, s vyšší incidencí v severských zemích Evropy. V posledních letech došlo k obrovskému pokroku stran pochopení její etiopatogeneze a v léčbě. Momentálně je k dispozici několik biologických preparátů. Nejnovějším biologickým lékem, který získal registraci 30. 4. 2019, je risankizumab. Jedná se o humanizovanou IgG1 monoklonální protilátku, která se váže na podjednotku p19 IL-23 a cíleně blokuje IL-23. Na naší klinice léčíme risankizumabem 8 pacientů, z nichž polovina v 16. týdnu dosáhla PASI 100. Léčbu snáší velmi dobře.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky