Využití risankizumabu v léčbě pacienta s těžkou formou artropatické psoriázy

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Petra Fialová
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Autoři - působiště: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Biologická terapie je moderní převratná léčebná metoda u řady zánětlivých a onkologických nemocí. Jedním ze zánětlivých onemocnění, u kterých se biologická terapie stále častěji využívá, je psoriáza. Nejnovějším biologickým lékem, který získal v České republice registraci a od 1. 6. 2020 i schválenou úhradu k terapii plakové psoriázy, je risankizumab. Risankizumab je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka, která se selektivně s vysokou afinitou váže na p19 podjednotku humánního cytokinu interleukinu-23 (IL-23) a inhibuje jeho interakci s receptorovým komplexem IL-23 R. Regulační cytokin IL-23 byl identifikován jako klíčový v patogenezi psoriázy. IL-23 stimuluje diferenciaci naivních Th lymfocytů na patogenní Th17 lymfocyty. Patogenní Th17 lymfocyty produkují ve zvýšené míře prozánětlivé cytokiny: interleukin-17 (IL-17), interleukin-22 (IL-22), interferon-γ (IFN-γ), které udržují prozánětlivý stav, systémový zánět a vysokou aktivitu psoriázy. Blokáda IL-23 vede k selektivní blokádě diferenciace pouze patogenních Th 17 lymfocytů. Nepatogenní Th 17 lymfocyty se nadále diferencují a produkují fyziologické hladiny interleukinu-10 (IL-10) a IL-17. Fyziologická hladina IL-17 je nutná k udržení ochrany bariérových funkcí kůže a sliznic před specifickými patogeny (intracelulárními, extracelulárními, parazity, kandidami). Při selektivní blokádě IL-23 zůstává homeostáza a bariérová slizniční funkce zachována (obrázek 1). Rekurence onemocnění pravděpodobně souvisí s produkcí IL-17 tkáňovými rezidentními paměťovými T-lymfocyty (TRM), kde významnou roli hrají cytokiny IL-17 a IL-22, které jsou oba produkované patogenními Th17 lymfocyty. Blokáda IL-23 vede k utlumení TRM lymfocytů, čímž se pravděpodobně aktivuje protizánětlivá paměť a tím se také prodlužuje léčebná odpověď. Díky tomuto mechanismu má risankizumab dlouhý dávkovací interval. Risankizumab je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu. – Risankizumab je podáván ve formě subkutánně aplikovaných injekcí. Doporučená dávka je 150 mg (dvě 75mg – injekce) v týdnu 0, týdnu 4 a následně každých 12 týdnů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky