Biologická léčba středně těžké psoriázy inhibitorem IL-23

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
Autoři - působiště: AmbiCare, Praha a Dermatovenerologické oddělení VN, Olomouc

V léčbě psoriázy se stále hledají nové, účinnější a bezpečnější léky, které výrazně zlepšují kvalitu života nemocných a léčebnou odpověď a současně zabraňují rozvoji komorbidit. Dokladem této skutečnosti je i případ našeho pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky