Upadacitinib v porovnání s adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou aktualizované výsledky studie SELECT-COMPARE

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Cílem léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je zmírnění známek a příznaků onemocnění včetně prevence strukturálního poškození a následné ztráty funkce kloubů. Moderní terapie, založená na principu treat-to-target, má vést k dosažení a udržení klinické remise, nebo alespoň nízké aktivity onemocnění (LDA), což je důležité z hlediska dlouhodobé prognózy pacientů. Jako iniciální léčba se stále doporučuje podávání metotrexátu (MTX); u pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí MTX by měl být přidán další konvenční syntetický chorobu modifikující lék (csDMARD), popřípadě biologický DMARD (bDMARD) či cílený syntetický DMARD (tsDMARD).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky