Upadacitinib v porovnání s adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – aktualizované výsledky studie SELECT-COMPARE

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Cílem léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je zmírnění známek a příznaků onemocnění včetně prevence strukturálního poškození a následné ztráty funkce kloubů. Moderní terapie, založená na principu treat-to-target, má vést k dosažení a udržení klinické remise, nebo alespoň nízké aktivity onemocnění (LDA), což je důležité z hlediska dlouhodobé prognózy pacientů. Jako iniciální léčba se stále doporučuje podávání metotrexátu (MTX); u pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí MTX by měl být přidán další konvenční syntetický chorobu modifikující lék (csDMARD), popřípadě biologický DMARD (bDMARD) či cílený syntetický DMARD (tsDMARD).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Upadacitinib je nový, vysoce selektivní inhibitor JAK1, který byl cíleně syntetizován pro léčbu revmatoidní artritidy (RA). Upadacitinib byl rozsáhle zkoušen ve III. fázi klinické studie, a to v rámci celého spektra RA, tzn. u pacientů zatím neléčených i pacientů, u kterých selhala léčba cílenými syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARD) i biologickými DMARD (bDMARD). Prokázal velmi dobrý protizánětlivý účinek, který byl konzistentní ve všech studiích, a to jak v mono terapii, tak i v kombinované léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky