Aktualizovaná doporučení EULAR pro léčbu revmatoidní artritidy pomocí syntetických a biologických chorobu modifikujících léků

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivé imunitně zprostředkované onemocnění charakterizované chronickou progresivní polyartritidou, která bývá asociována s různými mimokloubními projevy a komorbiditami. Cílem léčby RA je zmírnění známek a příznaků onemocnění, zabránění strukturální progresi, zlepšení fyzické funkce a zvýšení kvality života a práceschopnosti pa cientů, přičemž těchto cílů je dosahováno především pomocí tzv. chorobu modifikujících léků (DMARD). U všech pacientů by mělo být usilováno o dosažení klinické remise nebo alespoň minimální aktivity onemocnění; farmakoterapie by měla být založena na principu léčby k cíli (treat-to-target).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky