Vysazení metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří na léčbě tofacitinibem 11 mg jedenkrát denně v kombinaci s metotrexátem dosáhli nízké aktivity onemocnění studie ORAL Shift

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor JAK schválený k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Účinnost a bezpečnost tofacitinibu s okamžitým uvolňováním (v dávkování 5 a 10 mg 2x denně) v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARD), zejména metotrexátem, byla u pacientů se středně těžkou až těžkou RA prokázána v několika klinických studiích III. fáze a fáze IIIb/IV trvajících až 24 měsíců, jakož i v dlouhodobých extenzních studiích s délkou sledování až 9,5 let. Nověji je tofacitinib dostupný také ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním (MR modified-release) v dávkování 11 mg 1x denně, které může být pro některé pacienty pohodlnější, a může tak vést ke zlepšení adherence i kontroly onemocnění.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky