Vysazení metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří na léčbě tofacitinibem 11 mg jedenkrát denně v kombinaci s metotrexátem dosáhli nízké aktivity onemocnění – studie ORAL Shift

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor JAK schválený k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Účinnost a bezpečnost tofacitinibu s okamžitým uvolňováním (v dávkování 5 a 10 mg 2x denně) v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARD), zejména metotrexátem, byla u pacientů se středně těžkou až těžkou RA prokázána v několika klinických studiích III. fáze a fáze IIIb/IV trvajících až 24 měsíců, jakož i v dlouhodobých extenzních studiích s délkou sledování až 9,5 let. Nověji je tofacitinib dostupný také ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním (MR – modified-release) v dávkování 11 mg 1x denně, které může být pro některé pacienty pohodlnější, a může tak vést ke zlepšení adherence i kontroly onemocnění.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Revmatoidní artritida (RA) je systémové autoimunitní onemocnění charakterizované chronickou synovitidou vedoucí k progresivním strukturálním změnám kloubů a následně omezení funkčních schopností. V posledních dvou dekádách byly představeny chorobu modifikující léky (DMARD) s různým mechanismem účinku na mezi buněčné, buněčné a subcelulární úrovni, které jsou schopny významně ovlivňovat chronický zánětlivý proces a zpomalovat RTG strukturální projevy. Účinnost DMARD byla prokázána v četných klinických hodnoceních, a proto se v dnešní době vyskytují otázky zaměřené na srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých molekul i s ohledem na různé fenotypické projevy RA. Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyl představen (je otázka, zda vůbec existuje) biologický či molekulární marker či markery, na podkladě kterých by bylo možno predikovat nebo určit remisi či alespoň nízkou aktivitu onemocnění, zůstávají v rukou klinických revmatologů pouze stávající nástroje na hodnocení aktivity choroby (tedy počty bolestivých a oteklých kloubů hodnocených lékařem, laboratorní všeobecné parametry hodnotící aktivitu zánětu, ultrasonografie, příp. magnetická rezonance kloubů) za spolupráce s osobním hodnocením účinku léčby i pacientem (patient reported outcomes).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky