Účinnost tofacitinibu, baricitinibu, upadacitinibu a filgotinibu u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterní vůči biologickým DMARD

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je systémové imunitně zprostředkované onemocnění, k jehož léčbě jsou tradičně využívány konvenční chorobu modifikující léky (csDMARD), zejména metotrexát (MTX). Terapii MTX však – ať již pro nedostatečnou účinnost, nebo pro výskyt nežádoucích účinků – až 30 % pacientů během jednoho roku léčby ukončí. Pacienti, u nichž selže MTX, jsou často léčeni biologickými DMARD, ani tyto léky však nejsou dostatečně a dlouhodobě účinné u všech nemocných. Pacienti s nedostatečnou odpovědí na léčbu bDMARD přitom vykazují horší odpověď na následnou terapii jinými bDMARD, stále jsou proto hledány další možnosti léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky